Information till samtliga boende i Prinsessan                                                              Februari 2018

 

Från och med den 1 mars 2018 är det två nya företag som tar över skötseln av brf Prinsessans fastighet. En anledning till bytet är att vi hoppas kunna stabilisera de ökande kostnaderna för drift ochunderhåll av fastigheten. En annan anledning är att vår förening får tillgång till fler typer av tjänster än tidigare.

 

BRF PRINSESSAN

 

retaget som tar över fastighetsskötseln heter NKG tryggfastighet AB. Deras uppgift är främst att se til l att våra hus mår bra och att saker som värme, ventilation och avlopp fungerar som det ska. Vår fastighetsskötare kommer att vara här en gång i veckan och kommer ta hand om eventuella felanmälningar. Varannan vecka kommer de också att rondera fastigheten, det vill säga igenom föreningens alla utrymmen och system, för att se om det är något som behöver åtgärdas.

NKG har sina egna drifttekniker, vitvarutekniker, smeder och VVS-tekniker, vilket är till fördel för oss som snabbt kan kompetent hjälp när vi behöver den. Numret till felanmälan är 0771-11 40 40 och dit kan du ringa dygnet runt, även när du är i akut behov av hjälp.

Vi som bor i föreningen har fått mycket kostnadsfri hjälp av TIF under åren, också med sådant som inte har ingått i förvaltningsavtalet mellan Prinsessan och TIF. Kostnadsmässigt är det i dagsläget omöjligt för föreningen att fortsätta tillhandahålla den typen av tjänster till alla medlemmar. Detta betyder att du som lägenhetsägare fortsättningsvis kommer att bli betalningsansvarig när det gäller felanmälningar som rör din egen lägenhet. Betalningsansvaret gäller dock inte om felet tillhör konstruktioner eller ytor som föreningen ansvara r för. En översikt av ansvarsfördelningen mellan föreningen och lägenhetsinnehavaren finns bifogad i detta utskick. Översikten är baserad på §28 i Prinsessans stadgar.

Ett nytt tillskott till föreningen är också Plectra mark och trädgård AB, som kommer att ha hand om vår utemiljö samt all snöröjning vårt område. Deras uppdrag är, förutom att klippa gräset, att rusta upp alla grönytor som ju behöver lite omvårdnad. Tanken är att de sikt också ska ta fram förslag ny

xtlighet och hjälpa till med plantering och fortsatt skötsel av dessa.

 

Föreningen inför obligatorisk avflyttningsbesiktning

 

Skador i lägenheter som orsakats av felaktiga installationer avseende el, vatten, ventilation och byggnadsåtgärder (där ingrepp gjorts bärande väggar) kan orsaka stora kostnader för såväl den enskilde medlemmen som för bostadsrättsföreningen. Vi har därför beslutat att införa kallad avflyttningsbesiktning, vilket innebär att en av föreningen utsedd besiktningsperson utför en besiktning av lägenheten i samband med överlåtelse.

Tillförordnad besiktningsperson för Prinsessan kommer att vara föreningens vicevärd. Kostnaden för avflyttningsbesiktningen, som för närvarande är 1200 kr plus moms, debiteras säljaren av lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna medlemskap för köparen av lägenheten förrän avflyttnings­ besiktningen är genomförd.

E n hälsning från TTF

 

Kenneth med kolleger vill tacka alla boende i Prinsessan för den tiden som har varit och önskar oss lycka till i framtiden. Givetvis önskar vi TTF detsamma!


 

Till sist ...

 

Vi i styrelsen hoppas att dessa förändringar kommer leda till en ännu bättre boendemiljö för oss alla. Har du några frågor kan du höra av dig till oss via mejl brf.brinsessan@comhem.se, eller till vår vicevärd Sven Sundström telefonnummer 070-289 2189.

Vänliga hälsningar,

 

Irene, Ruben, Micke F, Micke G, Birgitta och Veronica