Senaste nytt i Prinsessan

Hej er! Hoppas att ni alla har haft en trevlig jul- och nyårshelg. Nu går vi mot ljusare tider igen! Januari 2019

 

 

HÖJD MÅNADSAVGIFT MED 3 %

Som ni säkert har noterat har månadsavgifterna höjts med 3 % även för 2019. Anledningen till det är att vår fastighet har ett fortsatt stort renoveringsbehov som behöver finansieras. Under 2019 ska vi bland annat lägga om taken alla de tre höghusen.

FASADRENOVERINGEN ÄR SLUTFÖRD

Låghusets fasadrenovering drog ut tiden men är nu i huvudsak färdigställd och slutbesiktigad. Ett par mindre justeringar återstår liksom reparationen av de markytor som blivit hårt åtgångna av entreprenörens tunga maskiner. Detta kommer dock att ske först till våren då vädret är mer gynnsamt för grässådd.

DET BIDDE BARA EN TUMME…

 

grund av att fraktbolaget inte kunde leverera de nya stolparmaturerna i tid, kunde inte elektrikern installera dessa under den 19-21 december som det var tänkt. Stolparmaturerna kommer att installeras så fort elektrikern får en ledig lucka i schemat. Information om detta kommer att delas ut till alla hushåll när det är dags för försök nummer två.

BESIKTING AV GARAGE OCH GARAGEPORTAR

I slutet av oktober besiktigades samtliga garageportar, som var i lite varierande skick. Vissa fick inga anmärkningar alls, medan andra var i behov av justering och/eller reparationer. Vi har beställt dessa arbeten av entreprenören och kommer att skicka ut mer information om detta fort vi vet mer om när de har möjlighet att besöka oss.

Vid besiktningstillfället passade vi i styrelsen också att göra en okulär besiktning samt dokumentation av garagens ytskikt och innehåll. Tyvärr kunde vi konstatera att många garage helt eller delvis används som förråd, vilket inte är tillåtet enligt kontraktet. Vi i styrelsen kommer från och med nu att skärpa föreningens regler för vad som får förvaras i garagen och införa regelbunden tillsyn. Detta beror att brandskydds- reglerna är mycket mer strikta för garage som ligger i bostadshus, än för fristående garage. Det betyder att alla föremål som kan orsaka brand eller bidra till att en brand sprids är förbjudna att förvara i garagen.

Några exempel vad som inte får förvaras i garagen är möbler, kartonger, målarfärger, lösningsmedel, virke och dylikt.

Vi kommer att begära tillträde för ombesiktning av alla berörda garage. Ni som vet med er att ni har andra föremål i garaget än ett motorfordon samt tillbehör till detta fordon rekommenderar vi att redan nu påbörja arbetet med att rensa bland era saker.  Behöver du ytterligare ett förråd kan du kontakta föreningens vicevärd, som har hand om uthyrningen av föreningens alla lokaler.

NU ÄR GLADA JULEN SLUT, SLUT, SLUT JULEGRANEN KASTAS UT, UT, UT

Från och med nu önskar vi att alla julgranar ska klippas ned och läggas i en sopsäck. Säcken ställer ni sedan i miljöhuset bland övriga grovsopor, tar SRV med sig den. Ni som redan har ställt era granar till vänster om miljöhuset får gärna ta hand om dessa snart som möjligt.

Vänliga hälsningar från Iréne, Ruben, Birgitta, Micke, Marcus och Veronica