Nyckelfördelning

Den som så önskar kan här notera vilka personer som innehar de nycklar som tillhör lägenheten samt var de förvaras. Alla bör dock lämpligen notera numret på låscylindern till tvättstugan med tillhörande nycklar

 

Lägenhetsnycklar

Nyckel nr.             innehas av/förvaras i

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Husmodersnycklar

Nyckel nr.             innehas av/förvaras i

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Låscylinder med nycklar för tvättstugan

Nr. på cylinder     Nr. på nyckel        innehas av/förvaras i

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Garagenycklar

Nyckel nr.             innehas av/förvaras i

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________