F Ö R S Ä K R I N G A R

 

Kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Prinsessan har tagit beslut om att från och med 1 januari 2010 utöka vår Fastighetsförsäkring med s.k. Bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen.Fastighetsförsäkringen är tecknad hos

Gjensidige Sverige Försäkrings AB,060-127010.

 

Detta innebär i korthet att bostadsrättsföreningen inför som villkor i fastighetsförsäkringen det för dig nödvändiga bostadsrättstilläget. Försäkringen gäller för skador i lägenheten på de delar som du som bostadsrättshavare har skyldighet att underhålla. Det kan exempelvis vara ytskikt eller tätskikt i lägenheten (golv, väggar, fönster, dörrar, kakel, samt egen bekostad fast inredning). Självrisken för dig är 1.200 SEK.

 

Genom att införa bostadsrättstillägget som ett tillägg/villkor i fastighetsförsäkringen, blir den totala kostnaden betydligt lägre för oss alla, samt att inga delar av fastigheten riskerar att bli oförsäkrade.

 

Du som bostadsrättsinnehavare rekommenderas att kontakta ditt hemförsäkringsbolag och meddela att Bostadsrättstillägget skall tas bort från försäkringen fr.o.m. nästa huvudförfallodag.

 

OBS! Du skall givetvis INTE ta bort hela hemförsäkringen, utan enbart det speciella bostadsrättstillägget, om du tidigare tecknat detta tillägg i din hemförsäkring.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Brf Prinsessan

Styrelsen