Brf Prinsessan

Trångsund

                                                    

 

Informationspärm

 

1.        Denna pärm är en ”värdehandling”.

 

2.        Pärmen skall alltid finnas i lägenheten.

 

3.        Pärmen skall förvaras väl och hållas aktuell genom     

      införande av de ändringar som styrelsen kan komma att ge ut.

 

4.        Informationsblad från styrelsen skall sättas in under flik 9.

 

5.        Vid försäljning av lägenheten skall pärmen överlämnas till den nye ägaren.

 

Trångsund hösten 2011

Styrelsen för Brf Prinsessan