Välkommen till Brf Prinsessan!

Telefon 08 - 771 24 24

Eventuella frågor till styrelsen skickas till

brf.prinsessan@comhem.se

vilka behandlas på styrelsemötena.

 

Behöver ni snabbare behandling av ert ärende se under fastighetsskötsel.