Nyckelbrickor (taggar)

Boende

Det är av yttersta vikt att ni håller ordning på era nyckelbrickor. Nyckelbrickorna är värdehandlingar som ni kvitterat ut.

Om ni tappar en nyckelbricka, så meddela omedelbart det till styrelsen. Då kan styrelsen spärra accessen genom att ta bort den ur systemet så ingen obehörig kommer in. Precis som med nycklar och andra viktiga värdesaker så är nyckelbrickorna bara till för oss boende. Lämna aldrig ut nyckelbrickor till någon som inte bor här. För att släppa in andra för blomvattning och posthantering mm kan man använda porttelefon som ni öppnar via telefonen och behöver bara lämna ut er lägenhetsnyckel.

Om nyckelbrickor inte används så ofta är det lätt att det går månader eller år innan någon då upptäcker att man saknar den och då kan obehöriga fått tag i denna och redan använt den i månader.

Felanmälan och frågor om nyckelbrickor görs via e-post till styrelsen eller via telefon till fastighetsskötaren. Naturligtvis ska man inte ringa någon i styrelsens privata nummer.

Lokaler

Vi lägger in lokalbehörighet på er nyckelbricka nr 1. Vill ni ha behörighet på fler nyckelbrickor, vänligen mejla styrelsen. Ange ert lägenhetsnummer, (1-198, inte det 4-siffriga som Skatteverket och räddningstjänsten använder) ert telefonnummer och mailadress där vi kan nå er och vilka taggar du vill ha behörighet på.

Vägen till er lokal är den kortaste och med minsta möjliga passage i sådana områden som ni inte behöver access till.

För att komma in i områden med R-lock så måste nyckelbrickan först aktiveras i en aktiv läsare. Gör så här: Lägg på taggen i tre sekunder på en aktiv läsare.

RCO-läsare: Lägg taggen mot RCO markeringen När den lyser grönt vrid hela svarta delen som om det vore en nyckel.